مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

این فصل از سه بخش مشخصات و ویژگی‌های بالکان، اتحادیه اروپایی و تأثیرات جایگاه ژئوپولیتیکی بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تشکیل یافته می باشد. در آغاز کوشش می گردد تا با مروری بر مشخصات و ویژگی‌های بالکان شناختی دقیق از منطقه ارائه گردد. در بخش دوم به تاریخچه اتحادیه اروپایی، سیستم‌ها بین‌المللی و امنیت در این اتحادیه پرداخته خواهد گردید. در بخش سوم بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان و تأثیرات آنها بر امنیت اتحادیه اروپایی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در این فصل بر آنیم تا با تأسی از مبانی نظری این پژوهش به سؤالات اصلی و فرعی این پژوهش پاسخ دهیم؛ آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟ چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟ علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چه چیزی بوده می باشد؟ بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟ آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟ و اینکه آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته می باشد یا خیر؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه