مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

قطعاً اگر آن ترور جرقه و بهانه‌ای برای شروع جنگ اول جهانی نمی‌گردید، حتماً رویداد مشابه دیگری می‌توانست این آتش را مشتعل سازد.

 

جنگ جهانی اول؛ علل و پیامدها :

بسیاری از کارشناسان مقصر بی واسطه جنگ بین‌المللی اول را فرمانروایان و وزیران می‌دانند که با قصد بلوف زدن به هماوردهایشان و وارد کردن آنها به عقب نشینی یا وارد شدن به جنگ با حداکثر بهره گیری از کمک متحدین خود تصمیم‌های سرنوشت ساز اتخاذ کردند. جملگی حفظ منافع ملی خود را مهم‌تر از منافع مبهم‌تر کلی اروپایی در صیانت صلح تلقی می‌کردند. منافع حیاتی صربها، اطریش‌ها و روس‌ها دست زدن به جنگ محلی را، حتی اگر هم گسترش می‌پیدا نمود توجیه می‌نمود. آلمان‌ها و فرانسویان حتی از طریق پشتیبانی از متحدانی تجاوزگر به منافع خودشان خدمت می‌کردند، زیرا از دست دادن یک متحد خطرناک‌تر از مخاطره مبادرت به جنگ بود. جنگ جهانی اول به یک معنا نتیجه یک رشته محاسبات مثل اینکهً معقول و موجه بود که رهبران ملی متقاعد شده بودند. برداشتن دو گام به سوی جنگ بر یک قدم پس نشینی ارجحیت داشت. از نظر آنان این پس نشینی بر سرافکندگی و تحقیر ملی یا انزوا دلالت می‌نمود. به این ترتیب مواجهه و رویارویی به نقطه برخورد و درگیری رسید.(فیندلی،84:1379) بر اساس شواهد تاریخی می‌توان گفت که جو حاکم بر روابط جهانی در هر دوره حاصل توافقی می باشد که بین قدرتهای بزرگ صورت گرفته می باشد و اصول آن تا استقرار یک نظام دیگر که آن هم به همیــن ترتیـب به وجود می‌آید، معتبر خواهد بود.

اما هیچ گاه در منطقه بالکان نظم تحمیلی حاکم بر اساس توافق و مشروعیت مبتنی بر قبول عام شکل نگرفته و در این بین اقلیت‌های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی سخت‌ترین بخش این معادلات و معاملات بین‌المللی بودند که هیچ گاه مسئله آنها حل نمی‌گردد، بلکه کوشش می گردد با تمهیداتی صورت مسئله پاک گردد. کشورها و امپراطوریهای بزرگ اروپایی مشتری‌های بالقوه همیشگی کشورهای منطقه بالکان بودند. امپراطوریهای پروس (آلمان)، اطریش– هنگری، روسیه تزاری و عثمانی در اختلافات و رقابت‌های بالکان شدیداً آلوده شده بودند و آن چیز که که آنها را در این چرخش درگیر می‌نمود بحث اقلیت‌های قومی، نژادی بودند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه